Konsulting

KonsultingPrzy opracowywaniu indywidualnej strategii dla nowego projektu wykorzystujemy czynniki, które zwiększają szansę na jego powodzenie
i skuteczność.

Tworząc plan strategiczny, równie ważna jest dla nas wiedza teoretyczna
z danej dziedziny, jak i sprawdzone rozwiązania praktyczne. Korzystamy również ze szczegółowych raportów przygotowanych na podstawie obserwacji najnowszych trendów rynkowych z zakresu danej innowacji.

Oferujemy także konsultacje i porady ekspertów, kompleksową analizę ryzyka oraz szeroki wybór najlepszych narzędzi, dopasowanych do potrzeb danego projektu.

System konsultingowy ATS to:
  •  analiza ryzyka wprowadzenia pomysłu na rynek
  •  porady z obszaru zarządzania
  •  opracowanie szczegółowego profilu projektu, w tym jego mocnych i słabych stron
  •  dobór najlepszych narzędzi
  •  planowanie etapów realizacji
  •  monitoring konkurencyjnych rozwiązań